KODUSE graafilise töö nr 2 (TJ02.01) variandid

Siin on graafilise töö nr 2 (TJ02.01 Kompleksülesanne) lähteülesannete variandid. 

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A3 (NB!! Joonise võib valmistada arvutil kasutades CAD programme ja esitada paberil väljatrükituna).

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 8. õppenädal.

1.9MB PDF document Uploaded 12/06/17, 00:10

Click Graafiline töö nr 2--TJ02.01variandid.pdf link to download the file.