X loeng - kujutamisvõtted, vaated, lisavaated


Oled omandanud loengu materjalid, kui oskad vastata järgmistele küsimustele:


1. Mitu põhivaadet on ja millised need on?
2. Kuidas nimetatakse eestvaadet ja kuidas teda valitakse?
Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM