V loeng - tasapind


Oled omandanud loengu materjalid, kui oskad vastata järgmistele küsimustele:


1. Nimetage kõik tasapinna määramisvõimalused.
2. Kuidas esitatakse tasapinda joonistel?
3. Missugust tasapinda nimetatakse eriasendiliseks?
4. Milline on ekraaniga paralleelse tasapinnalise kujundi paralleelprojektsioon?
5. Mis juhtumil tasapinnalise kujundi ristprojektsiooniks tuleb sirglõik?
6. Missugust pinda nimetatakse joont projekteerivaks pinnaks?
7. Millised on tasapinna eriasendid?
8. Mis on tasapinna jälgjooned ja millised on nad kolmvaatel?
9. Kas paralleelsete sirgete vahele saab panna tasapinna?
10. Milline on ringjoone projektsioon, mis asetseb projekteerivate kiirte suhtes: a) risti; b) paralleelselt; c) kaldu?
11. Mis on tasapinnalise kujundi originaalvorm?
12. Millistel tingimustel asub punkt tasapinnal?
13. Millistel tingimustel asub sirge tasapinnal?
14. Missugust joont nimetatakse tasapinna horisontaaliks?
15. Missugust joont nimetatakse tasapinna frontaaliks?
16. Mis on tasapinna normaal, millega on risti tasapinna normaali pealtvaade ja millega on risti tasapinna normaali eestvaade?
17. Milline on sirge ja tasapinna ristseisu tunnus?
18. Kas horisontaalil on põhijälgpunkt?
19. Millal nelinurk on tasapinnaline?
20. Millise kujundi määravad punktid A(20, 0, 0), B(80, 0, 0) ja (20, 50, 50) ja kuidas ta asetseb ruumis?
21. Joonestada tasapinna jäljed (p ja e), kui tasapind on risti põhiekraaniga?
22. Joonestada tasapinna jäljed (p ja e), kui tasapind on risti esiekraaniga?
Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM