I loeng - jooniste vormistamine


Oled materjali omandanud, kui oskad vastata järgmistele küsimustele:


1. Loetlege formaadid.
2. Milliseid formaate ja milliste mõõtmetega meie kasutame kujutavas geomeetrias?
3. Mida kujutatakse pideva jämejoonega?
4. Milleks kasutatakse kriipsjoont?
5. Mida tähendab kiri nr 5 ja milline on selles kirjas väiketähe kõrgus?
6. Milleks on vaja mõõtkava ehk mastaapi?
7. Mida näitab mõõtkava?
8. Detail on mõõtmetega 500 x120 joonise mõõtkava on 1:2. Millised mõõtmed kantakse joonisele?
Last modified: Saturday, 2 June 2012, 4:08 PM