Auditoorne kontrolltöö & ARVESTUS

Teha auditoorne KONTROLLTÖÖ.

ARVESTUSEL esitada portfoolio kõikide õppejõu poolt kontrollitud ja hinnatud koduste harjutusülesannete ja graafiliste töödega.

AUDITOORSE KONTROLLÖÖ teemaks on koostejoonise lugemine, kus antud koostejoonisel on märgitud üks detail, mille kohta tuleb auditooriumis teha kõikidele insenerigraafika nõuetele vastav eskiis.  

ARVESTUSEL ESITADA PORTFOOLIO kõikide õppejõu poolt kontrollitud ja hinnatud koduste harjutusülesannete ja graafiliste töödega: 

  1. Portfoolio peab sisaldama 7 harjutusülesannet ja kõik 9 graafilise töö eskiisid ja tööjoonised;
  2. Portfoolio tiitelleht, vt  kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "Portfoolio tiitelleht", seda tiitellehte saab siin täita vajalike andmetega ja välja trükkida.

 

Last modified: Sunday, 20 August 2017, 2:28 PM