Eskiis. Nõuded eskiisile. Keermestatud detaili eskiis, detaili mõõtmine

Siin selgitatakse, milline dokument on detaili eskiis, millised nõuded esitatakse eskiisile, milline on eskiisi valmistamise järjekord. Selgitatakse kuidas määratakse ja paigutatakse keermestatud detaili eskiisile mõõtmed.

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA I" peatükk 8. Eskiis. Eskiisimise järjekord (lk 42 ... 45).

Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 243 ... 249.

Vt ka väljavõtteid nimetatud teemal õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Korrata ja veel kord läbi vaadata järgmised peatükid:  9. Keermed. Keermete kujutamine (Kõik alapeatükid) (lk 46 ... 57);10. Materjalide tähistamine. Tähistusnäited (lk 58 ... 61); 11. Pinnakaredused. Pinnakareduse märkimine joonisele (lk 62 ... 66); 12. Tööjoonised (Kõik alapeatükid) (lk 67 ... 73).

Auditooriumis teha graafiline töö nr 7 (TJ07.01) - teha eskiis õppejõu poolt antud keermestatud detailist õppejõu juhendamisel.  Eskiis valmistada formaadil A4 ja esitada hindamiseks.

Teha kodune graafilise töö nr 8 (TJ08....01  ja TJ08....02)  kahe esimese detaili eskiisid -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile ja koostejoonisel märgitud detailidele.

Kahe esimese detaili eskiisid esitada 14 õppenädalal paberkandjal formaatidel A4 või A3.

Lisamaterjal teema nr. 13 kohta:

  1. Lisatud on esitlused PowerPoint failidena:  
  • "Eskiisi valmistamine" - eskiis ja selle valmistamise järjekord, detailiseerimine (joonise lugemine);
  • "Eskiisimine"  - keermestatud detailide eskiisi valmistamise järjekord ja mõõtmete kandmine eskiisile;
  • "Mõõtmete_kandmine (1)" - detaili joonistele (eskiisidele) mõõtmete kandmise nõuded sõltuvalt kujutisest ja detaili valmistamise tehnoloogiast

Last modified: Sunday, 13 August 2017, 9:09 PM