Test nr 3

Auditoorne test teemal "Lõigete ja vaadete omavaheline seos". Lahendada ülesanne nr 47 ülesannete kogust H. Lubi, J-E. Särak Joonestamine I. Geomeetriline ja projektsioonjoonestamine.

Last modified: Monday, 17 July 2017, 3:40 PM