Kujutamisvõtted. Ristlõiked. Liitlõiked (astmeline- ja murdlõige)

Kujutamisvõtetest on siin vaatluse all ristlõiked ja liitlõiked. Liitlõigete juures vaatleme nii astmelist kui ka murdlõiget.

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA I" peatükist 7 Kujutised alapeatükkidest 7.5. Kujutised. Ristlõige (lk 38 ... 39) ja 7.3. Kujutised. Lõiked, liitlõiked (lk 35 ... 36).

 Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 203 ... 207 ja 209 ... 214.
Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Teha kodune graafiline töö nr 5 (TJ05.00) -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile.
Töö esitada paberkandjal formaat A3.

Lisamaterjal teema nr. 11 kohta:

1. Lisatud on esitlus PowerPoint failina kujutamisvõtetest vaadete, lõigete, väljatoodud elemendi, lihtsustuste ja tinglikkuse kohta (vaated, lisa- ja osaline vaade, poolvaatlõige, ristlõige, väljatoodud element,nn keelatud lõiked jne).


Lisatud on ka auditoorne ülesanne "Vajalike lõigetega (liitlõiked) detaili kaksvaade + mõõtmed".

Auditooriumis lahendada testülesanne "Lõigete ja vaadete omavaheline seos".

Last modified: Monday, 14 August 2017, 2:52 PM