Kujutamisvõtted. Lisa- & kohtvaated.Väljatoodud element. Lihtsustused

Kujutamisvõtetest on siin vaatluse all lisa- ja kohtvaated, väljatoodud element. Lisaks käsitletakse siin joonistel kasutatavaid lihtsustusi ja tinglikkusi. 

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA I" peatükist 7 Kujutised alapeatükkidest 7.1. Kujutised. Vaated (lk 31 ... 32) ja 7.4. Kujutised. Poolvaatlõige, kohtlõige (lk 36 ... 37), alapeatükk 7.6. Kujutised. Väljatoodud element ja peatükk 17.Lihtsustused ja tinglikkused joonisel. Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 201 ... 202 ja 214 ... 224.
Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Teha kodune graafiline töö nr 4 (TJ04.01) -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile.
Töö esitada paberkandjal formaat A3.

Lisamaterjal teema nr. 10 kohta:

1. Lisatud on illustratsioonid PDF failina teemal "Keelatud, liht-, liit- ja ristlõiked, lihtsustused".

2.Lisatud on esitlus PowerPoint failina kujutamisvõtetest vaadete, lõigete, väljatoodud elemendi, lihtsustuste ja tinglikkuse kohta (vaated, lisa- ja osaline vaade, poolvaatlõige, ristlõige, väljatoodud element,nn keelatud lõiked jne).

Lisatud on ka auditoorne ülesanne "Kaksvaate järgi mudeli kolmvaade vajalike lõigetega ja mõõtmed".


Last modified: Wednesday, 21 June 2017, 4:43 PM