Kujutamisvõtted. Lõiked - liht- ja poolvaatlõige

Kujutamisvõtetest on siin vaatluse all lihtlõiked, lõigete tähistamine, poolvaatlõiked ja nende kasutamine, kohtlõiked, Joonise mõõtmestamine.

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA I" peatükist 7 Kujutised alapeatükid 7.2. Kujutised. Lõiked, lihtlõiked. ja 7.4. Kujutised. Poolvaatlõige, kohtlõige. Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 207 ... 217.
Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Lisamaterjal teema nr. 8 kohta: lisatud on presentatsioon kujutisvõtetest lihtlõigete (lihtlõigete kujutamine ja tähistamine), poolvaatlõiget ja kohtlõigete kohta.

Lisatud on ka auditoorne ülesanne "Kaksvaate järgi mudeli kolmvaade lihtlõigetega ja mõõtmed".

Lisatud on ka näidisjoonis poolvaatlõikega mudeli joonise vormistamise kohta.
Last modified: Tuesday, 13 June 2017, 4:58 PM