Aksonomeetrilise kujutise järgi mudeli kolmvaade

Mudeli aksonomeetrilise kujutise järgi konstrueerida mudeli kolmvaade ja panna joonisele kõik vajalikud mõõtmed  
Korrata  eelmises teemas 6 olev materjal -- korrata kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA  I" peatükk 6 Joonise mõõtmestamine ja  peatükist 7 Kujutised alapeatükk 7.1. Kujutised. Vaated. Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 36 -- 44.
Vt ka teema 6 juures olevaid väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Teha kodune graafiline töö nr 2 (TJ02.01) -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile.
Töö esitada paberkandjal formaat A3.

Lisamaterjal teema nr. 7 kohta: lisatud on presentatsioon mudeli aksonomeetrilise kujutise järgi selle mudeli kolmvaate konstrueerimine ja joonise mõõtmestamise kohta.

Lisatud on ka auditoorne ülesanne "Mudeli aksonomeetriline kujutis, mille järgi konstrueerida mudeli kolmvaade ja mõõtmestada joonis".

Auditooriumis lahendada testülesanne "Kolmvaate ja aksonomeetria vaheline seos".

Last modified: Monday, 14 August 2017, 5:47 PM