Kujutamisvõtted. Vaated. Kaksvaate järgi kolmvaade. Mõõtmed

Siin  käsitletakse peamisi kujutamisvõtteid -- põhivaateid. Kaksvaate järgi kolmvaate konstrueerimist ja joonisele mõõtmete paneku üldnõudeid.

Kujutised. Vaated, põhivaated. Mõõtmete panek joonisele (üldnõuded). Kaksvaate järgi kolmvaate konstrueerimine.

Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "INSENERIGRAAFIKA  I" peatükk 6 Joonise mõõtmestamine ja  peatükist 7 Kujutised alapeatükk 7.1. Kujutised. Vaated. Samuti õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 36 -- 44.
Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikust J.Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Teha kodune graafiline töö nr 1 (TJ01.00) -- ülesanne vastavalt õppejõu poolt antud variandile.
Töö esitada paberkandjal formaat A3.
Lisamaterjal teema nr. 6 kohta: lisatud on presentatsioon kujutiste põhivaadete ja joonise mõõtmestamise kohta.
Lisatud on ka auditoorne ülesanne "Kaksvaate järgi mudeli kolmvaade ja mõõtmed".
Auditooriumis lahendada testülesanne "Kaksvaate ja aksonomeetria vaheline seos".
Last modified: Monday, 12 June 2017, 6:31 PM