Geomeetrilised kehad. Punkt tasapinnal ja keha pinnal

Käesolevas teemas tutvustatakse erinevaid geomeetrilisi kehi ja nende moodustumist: silinder, koonus, kera jne. Näidatakse, kuidas määrata punkti ja sirge asukoht üldasendilisel tasapinnal ja keha pinnal. 

Geomeetrilised kehad. Punkt ja sirge tasapinnal. Punkt keha pinnal.
Materjali omandamiseks läbi lugeda kursuse sissejuhatavas osas üleslaetud materjalist "Kujutav Geomeetria" peatükist 22 alapeatükk 22.1. Hulktahukad ja õpikust J. Riives, K. Tihase 1983. Joonestamine, Tallinn: Valgus lk 128 - 133.
Vt ka väljavõtteid nimetatud teemadel õpikutest J.Särak "Kujutav geomeetria" ja J. Riives, K. Tihase  Joonestamine.
Lahendada harjutusülesanne nr 43 (vt üldosas üleslaetud materjalist H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I").
Töö esitada paberkandjal (väljatrükil).
Lisamaterjal teema nr. 5, lisatud PowerPoint.-presentatsioonid (Geomeetrilised kehad. Punkt tasapinnal. Punkt keha pinnal).
Lisatud on ka auditoorne harjutus "Punkt kleha pinnal".
   
Last modified: Monday, 14 August 2017, 5:02 PM