Materjali omandamiseks lugeda läbi kursuse üldosas üleslaetud õppematerjalist J. Särak "Kujutav geomeetria" järgmised teemad: pt 2. Projektsioonide liigid ja elemendid (2.1. Tsentraalprojektsioon; 2.3. Ristprojektsioon); pt 3. Aksonomeetria (3.1.Ristaksonomeetria; 3.1.1. Ristisomeetria; 3.2. Kaldaksonomeetria; 3.2.1. Frontaalne kalddimeetria e. kabinetprojektsioon); pt 4.Punkti ja sirge projektsioonid (kõik alapunktid); pt 9. Tasapinna projektsioon ja jäljed (9.1. Tasapinna määramine); pt 10.Eriasendilised tasapinnad (10.1. Nivoopinnad; 10.2. Projekteerivad tasapinnad).
Auditoorne ülesanne:--  Punkti ja sirge kolmvaade.
Kodune ülesanne teema kohta (esitada järgmisel nädalal): -- Harjutusülesanded nr1 ja nr2 (H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I")
Tööd esitada paberkandjal (võib lahendada ülesannete kogust väljatrükil).
Lisamaterjal teema nr. 2, lisatud PowerPoint.-multiplikatsioon.
Last modified: Monday, 14 August 2017, 4:59 PM