Sirge. Sirge asendid ruumis, sirge pikkus

Teemas tutvustatakse sirge ja sirgete projektsioone vastavalt sirge asendist ruumis, siregete vastastikuseid asendeid, mõõtmisülesandeid - sirge pikkuse määramist eriunevatel meetoditel.

Materjali omandamiseks lugeda läbi kursuse üldosas üleslaetud õppematerjalist J. Särak "Kujutav geomeetria" järgmised teemad: pt 5. Eriasendilised sirgede (kõik alapeatükid); pt 7. Sirgete vastastikused asendid (kõik alapeatükid); pt 8.Sirglõigu pikkus. Kaldenurgad (kõik alapeatükid); pt 18. Lisaprojekteerimine (18.1. Lisaekraani võte; 18.1.1. Punkti projekteerimine lisaekraanile).
Auditoorne ülesanne:--  Sirge projektsioonid. Sirge pikkuse leidmine erinevate võtetega.

Kodune ülesanne teema kohta (esitada järgmisel nädalal): -- Harjutusülesanded nr 3; 4 ja nr 5 (H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I")
Tööd esitada paberkandjal (võib lahendada ülesannete kogust väljatrükil).

Lisamaterjal teema nr. 3, lisatud PowerPoint.-multiplikatsioon.
Last modified: Wednesday, 20 September 2017, 3:46 PM