Auditoorne KONTROLLTÖÖ

Teha auditoorne kontrolltöö, mille  teemaks on koostejoonise lugemine, kus õppejõu poolt antud koostejoonisel on märgitud üks detail, mille kohta tuleb auditooriumis teha kõikidele insenerigraafika nõuetele vastav eskiis. Kanda eskiisile kõik vajalikud mõõtmed, määrata detaili materjal.

TÄHIS:  TJ09.01

NIMETUS:  .........(vastavalt koostu detailile).  Auditoorne kontrolltöö

Lisatud on kaust, mis sisaldab PDF failidena:

  1. A3 eskiisi leht;
  2. A4 eskiisi leht;
  3. Koostejoonis lugemine ja detailiseerimine

Eskiisi lehe (kas A3 või A4) saab kontrolltööks eelnevalt välja trükkida ja nurgatabel täita.

Meelde tuletada ja korrata materjalid koostejoonise lugemise ja detailiseerimise kohta (on siinjuures lisatud), samuti korrata materjalid: eskiiside vormistamine, lõiked, lihtsustused koostejoonistel, keermed, materjalide tähistamine jne, jne.