Lisamaterjal - koostejoonis, koostejoonise lugemine, detailiuseerimine

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

  1. PowerPoint esitlusena  "Koostejoonis_1" -  koost, selle joonis ja tükitabel; koostejoonisel kasutatavad lihtsustused; koostejoonise lugemine;
  2. PowerPoint esitlusena  "Koostejoonise lugemine_2"  - koostejoonise lugemise näide - koostus oleva ühe detaili joonise tegemine.