Koostejoonise lugemine, detailiseerimine. Keevisjoonised, keevisõmbluste tähised

Siin on  toodud väljavõtted antud teemadel õpikust J. Särak "INSENERIGRAAFIKA".

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

  1. PDF failina  "Koostejoonise lugemine ja detailiseerimine" - kuidas toimub koostejoonise lugemine ja selle detailiseerimine, näited koostejoonistest ja nende detailiseermistest; 
  2. PDF failina "Keevisjoonised, nende tähiste märkimine"  - keevisliited, nende liigid; keevisõmbluste põhi- ja lisamärgid, keevisõmbluste tähistamine ning mõõtmestamine.