Lisamaterjal - eskiis, valmistamise järjekord, keermestatud detailide eskiisid

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

  1. PowerPoint esitlusena "Eskiisi valmistamine" - eskiis ja selle valmistamise järjekord, detailiseerimine (joonise lugemine);
  2. PowerPoint esitlusena"Eskiisimine"  - keermestatud detailide eskiisi valmistamise järjekord ja mõõtmete kandmine eskiisile;
  3. PowerPoint esitlusena"Mõõtmete_kandmine (1)" - detaili joonistele (eskiisidele) mõõtmete kandmise nõuded sõltuvalt kujutisest ja detaili valmistamise tehnoloogiast