KODUSE graafilise töö nr 6 (TJ06.00) variandid + näide

Siin on graafilise töö nr 6 (TJ06.00 Poltliide) lähteülesannete variandid. 

Üliõpilane lahendab graafilise töö õppejõu poolt antud variandi pliiatsitööna vatmanil formaat A4 ja tükitabel formaadil A4 (Tükitabeli saab täita arvutil asendades näidisjoonisel olevad andmed variandi andmetega ja esitada paberil väljatrükituna).  

(NB!! Joonise võib valmistada arvutil kasutades CAD programme ja esitada paberil väljatrükituna).

GRAAFILISE töö esitamise TÄHTAEG: 13. õppenädal.