Lisamaterjal - keermed, keermesliited, materjalid, koostejoonised ja nende vormistamine

Lisatud on kaust, mis sisaldab:

  1. PowerPoint esitlusena "Keermed I" - kruvijoon, keerme tüübid, keerme elemendid vardal;
  2. PowerPoint esitlusena "Keere avas" ja "Keermed II" - sisekeermete kujutamine joonisel, keermete tähistamine;
  3. PowerPoint esitlusena "Keermesliited" - polt-, tikkpolt- ja kruviliite saamine ja kujutamine;
  4. PowerPoint esitlusena "Koostejoonis_1" - koost, selle joonis ja tükitabel; koostejoonisel kasutatavad lihtsustused; koostejoonise lugemine.
  5. Tabelid:
  •  Materjalide tähistamine. Tähistusnäited.
  •  Keermete tabelid.

SIIN pöörata eriline tähelepanu välis-  ja sisekeermete kujutamisele ning tähistamisele, samuti koostejooniste vormistamise nõuetele.