Kujutamisvõtted. Lihtlõiked, poolvaatlõiked, tähistamine. Lõigete vajalikkus

Lisatud on kaust PowerPoint failidegal liht- ja poolvaatlõigete ning kohtlõigete vormistamise, lõigete tähistamise kohta. 

Näide, kuidas lihtsa detaili joonis, kujutatuna lõikes, muutub  palju arusaadavamaks  (vt Lõike vajalikkus)