KUJUTISED - põhivaated. Mõõtmed joonistel. Kaksvaate järgi kolmvaade.

Siin on presentatsioonid  kujutiste põhivaadete ja nõuete kohta mõõtmete kandmisel joonistele ning mudeli kaksvaate järgi kolmvaate konstrueerimine.