KODUSED harjutusülesanded 3, 4 ja 5

Lahendada harjutusülesanded 3, 4 ja 5 väljatrükitud ülesannete lehel (vt ülesanded kogumikst H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I" või juurdelisatud failidel).

Esitamise TÄHTAEG: 4. õppenädal