Presentatsioonid -- sirge, sirge pikkuse leidmine ja asend ruumis

Esitatud on presentatsioonid, kus on näidatud sirge asendid ruumis, sirge pikkuse leidmine täisnurkse kolmnurga, sirkli-, lisaekraani  ning pööramise võttega ümber telje.. Samuti on näidatud sirgete omavahelised asendid (paralleelsed, lõikuvad ja kiivsed sirged).