KODUSED harjutusülesanded 1 ja 2

Lahendada harjutusülesanded 1 ja 2 väljatrükitud ülesannete lehel (vt ülesanded kogumikst H. Lubi, J. Särak "Kujutav geomeetria. Harjutusülesanded I" või juurdelisatud failidel).

Esitamise TÄHTAEG: 3. õppenädal