TOLEREERIMISE KODUSTE TÖÖDE VORMISTAMISE PÕHJAD

Tolereerimise koduste tööde vormistamisel võtta aluseks õpikeskkonda üles laetud põhjad. Salvestada need omale Save As ja anda tööle nimi, vastavalt reeglile:

KOOL_AASTA_SESSOON_ÕPIRÜHM_PEREKONNA NIMI_EESNIMI

Näiteks:

TTK_2014_SYGIS_AT21_22_REVAL_CARLl_KT_NR_2

TTK_2014_KEVAD_MI21_22_REVAL_CARLl_KT_NR_5