KODUSTE TÖÖDE VORMISTUS - NÄITED

Soovitus: kuidas kodused tööd vormistada.

Aluseks on töö struktuurne ülesehitus. Töö vormistuse ühtne läbiv stiil, selgus, korrektsus, viited allikatele, selgitused, kokkuvõte, järeldused.