8. Ülesanne 7 – Meeterkeerme profiil ja tolerantsid

.