3. Ülesanne 3 – Istude arvutus ja märkimine joonisele

.