1. Ülesanne 01 –EELISARVUREAD JA Ra; Rz – (Rz ISO; Rz DIN)

.