5. Ülesanne 1 – Istude arvutus ja skemaatiline kujutamine

.