Kursuse/teemade ülevaade

 • Lõikeõpetus III - Patternmaking III

  Aine kood  ÕMO166

  Ainepunkte  3,5 AP; 5 EAP

  Õppeaine sisu lühikirjeldus

  Meeste toodete lõigete valmistamine (püksid, päevasärk, vest, pintsak, mantel jne). Laste toodete lõigete valmistamine. Kimono-, raglaan- ja kombineeritud varrukate konstrueerimine.

  Lisaks: kordame üle naiste õlale toetuvate toodete konstrueerimise, 2-osalise varruka, reväär- ja sallkraed, lekaalide valmistamise erinevatele materjalidele, unifitseerimise ja õpime süvendatult tehnilist paljundamist, mõõtude tabeli koostamist.

  Õppeaine üldeesmärgid

  Kursuse eesmärgiks on omandada oskused erinevat liiki toodete põhilõigete ning moejoonise järgi moekohaste lõigete valmistamiseks. Tundma õppida figuuri iseärasustest tulenevaid lõike muutusi.

  Õppeaine õpiväljundid

  Kursuse läbinud üliõpilane oskab valmistada meeste ja laste toodete lekaale, koostada nende tehnilist paljundust ja luua unifitseeritud tooteperekondi.

  Õppeaine vormi kirjeldus

  Loengud, laboratoorsed ja praktilised tööd: graafilised ülesanded, erinevate tooteliikide lõigete katsetused makettidena, lõigete valmistamine moejoonise järgi.

  Kirjandus

  1. Krolopp, L. Stiegler, M. (2003) Schnittkonstruktionen für Jacken und Mäntel. 25. Auflage. München: Rundschau-Verlag, 178 lk.
  2. Aldrich, W. (2006). Metric Pattern Cutting For Menswear. 4 Edition. Blackwell Publishing Ltd. 175 lk.
  3. HAKA Schnittkonstruktionen: Abendmoden, Sakkos, Hosen, Westen und Mäntel (2006) München: Rundschau Verlag, 238 lk.

  Hindamismeetodid

  Kõigi praktiliste tööde esitamine
  Õpimapp
  Kirjalik eksam
  Eksam peab olema sooritatud vähemalt hindele „rahuldav“ (2).

  Soovituslikud eeldusained

  ÕMO164 Lõikeõpetus I

  ÕMO165 Lõikeõpetus II • NAISTE MANTLID

  Siin on üleval 3 erinevat mantli konstruktsioni: 1. Sirge mantel 2. Küljetükiga mantel 3. Liibuv mantel (küljeõmblusega).

 • LEKAALIDE VALMISTAMINE

  Jaki dubleerimine ja voodr lekaalide valmistamine

 • ÜLESANDED

  SEMESTRI ÜLESANDED

  GRAAFILISED TÖÖD  (hindamine arvestuslik)

  • Naiste mantli põhilõiked (sirge, liibuv ja küljedetailiga) 1:4 mõõtkavas
  • Naiste jaki põhilõiked (küljeõmblusega ja küljetükiga) 1:4 mõõtkavas
  • 2-osalised varrukad (Mülleri süsteemis ja Skandinaavia süsteemis) 1:4 mõõtkavas
  • Meeste püksid
  • Meeste vest
  • Kõhuka vest
  • Meeste mantlid (Chesterfield, Trench, jope)
  • Meeste 2-osaline varrukas

  LABORATOORSED TÖÖD

  1. Jaki moekohaste lõigete konstrueerimine (hindeline arvestus)

  • Joonista jaki tööjoonis toote järgi eest- ja tagantvaates
  • Konstrueeri sobiv põhilõige 1:2 mõõtkavas suurusele 38
  • Konstrueeri põhilõikele moekohased lõiked (kehaosa, reväärkrae, varrukas, taskud)

  2.  Moekohane krae ja selle makett 1:1 mõõtkavas