Konu özeti

 • Genel

  Tiitel l.

   

  Insenerigraafika on alusaineks arvutigraafika omandamiseks.

  Peale kursuse läbimist peab üliõpilane:

  1.Tundma jooniste vormistamist ja kujutamisvõtteid 

  2.Oskama määrata tasapindade ja sirgete asendit ruumis, nende loomulikku kuju ja suurust. 

  3.Oskama joonestada mitmesuguste lõigatud kehade projektsioone, nende aksonomeetrilisi kujutisi. 

  4. Oskama lahendada erinevate kehade lõikumisülesandeid (hulktahk—hulktahk, hulktahk—pöördkeha), joonestada nende projektsioone ja aksonomeetrilisi kujutisi. 

  5. Oskama rakendada erinevaid kujutamisvõtteid (vaateid, lõikeid, ristlõikeid) jooniste  lugemisel ja valmistamisel.

  6. Valdama eskiisi ja tööjooniste valmistamise tehnikat.

  7. Omama ülevaadet standarditest ja oskama käsitseda teatmematerjali. 

  8. Oskama valmistada vastavalt kehtivatele standarditele lihtsamaid jooniseid.

  9. Tundma põhilisi joonise mõõtmestamise reegleid vastavalt ISO standarditele.

  10. Oskama lugeda lihtsamaid detailide tööjooniseid ja lihtsamaid  koostejooniseid ning detailiseerida neid.

  Nende oskuste saavutamiseks peab üliõpilane omandama ainekavas ettenähtud teoreetilise materjali, lahendama nõutud harjutusülesanded ja graafilised tööd ( mis kogutakse kausta), esitama portfoolio ja sooritama auditoorse kontrolltöö.

   

 • Konu 1

  "Joonis on tehnika keel" (G. Monge). Ütlus on paikapidavust kinnitanud ka tänapäeval.

 • Konu 2

  • Kolmvaade. Monge meetod. Punkt ja sirge. Kaynak 165.9KB PDF-dokument Değiştirilmiş 16/05/17, 17:16
 • Konu 3

 • Konu 4

  • Aksonomeetria. Ris- ja kaldaksonomeetria. Kaynak 819.2KB PDF-dokument 24/05/17, 17:08 öğesine yüklendi
  • Tasapinna aksonomeetria Kaynak 241.5KB Powerpointi esitlus 16/05/17, 15:53 öğesine yüklendi
  • Keha aksonomeetria Kaynak 164.5KB Powerpointi esitlus 24/05/17, 16:55 öğesine yüklendi
  • KODUNE harjutusülesanne nr 13 Kaynak 190KB PDF-dokument 24/05/17, 17:20 öğesine yüklendi
 • Konu 5

 • Konu 6

 • Konu 7

 • Konu 8

 • Konu 9

  • NÄIDE - Mudeli isomeetrilise kujutise järgi kolmvaade (3D mudel) Kaynak 137.3KB Pilt (JPEG) 13/06/17, 23:19 öğesine yüklendi
  • NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige Kaynak 57.2KB PDF-dokument 13/06/17, 23:26 öğesine yüklendi
  • Auditoorne ülesanne Kaynak 358.9KB PDF-dokument 21/06/17, 15:51 öğesine yüklendi
  • KODUSE graafilise töö nr 3 (TJ03.00) variandid Kaynak 3.5MB PDF-dokument 15/06/17, 15:02 öğesine yüklendi
 • Konu 10

  • Illustratsioonid, joonised teema 10 kohta Kaynak 2.1MB PDF-dokument 21/06/17, 16:10 öğesine yüklendi
  • Kujutised: lisa- ja osaline vaade, väljatoodud element jne... Kaynak 1.2MB Powerpointi esitlus 21/06/17, 16:28 öğesine yüklendi
  • Auditoorne ülesanne Kaynak 404.5KB PDF-dokument 21/06/17, 15:55 öğesine yüklendi
  • KODUSE graafilise töö nr 4 (TJ04.01) variandid Kaynak 1.6MB PDF-dokument 21/06/17, 16:00 öğesine yüklendi
 • Konu 11

  • Kujutamisvõtted. Liitlõiked. Ristlõiked Kaynak 672.4KB PDF-dokument 17/07/17, 15:53 öğesine yüklendi
  • Auditoorne ülesanne liitlõigete kohta Kaynak 364.8KB PDF-dokument 17/07/17, 16:07 öğesine yüklendi
  • KODUSE graafilise töö nr 5 (TJ05.00) variandid Kaynak 1.7MB PDF-dokument 21/07/17, 20:00 öğesine yüklendi
 • Konu 12

  • Auditoorne ülesanne (T12) Kaynak 718.6KB PDF-dokument Değiştirilmiş 14/08/17, 14:09
 • Konu 13

  • Eskiis. Eskiisimise järjekord, nõuded. Keermestatud detaili eskiis, mõõtmed Kaynak 1011.2KB PDF-dokument 13/08/17, 19:01 öğesine yüklendi
 • Konu 14

  • AUDITOORNE ülesanne (T14) Kaynak 362.2KB PDF-dokument 14/08/17, 16:29 öğesine yüklendi
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08) Kaynak 1.4MB PDF-dokument 14/08/17, 16:40 öğesine yüklendi
 • Konu 15

  • Joonise lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis Kaynak 2MB PDF-dokument 20/08/17, 12:42 öğesine yüklendi
  • Lisamaterjal - jooniste vormistamine (kokkuvõte) Kaynak 5.6MB Powerpoint 2007 esitlus 20/08/17, 12:50 öğesine yüklendi
  • KODUNE graafiline töö nr 9 (TJ08.01) Kaynak 1.4MB PDF-dokument 20/08/17, 13:27 öğesine yüklendi
 • Konu 16