Тематический план

 • Общее

  Tiitel l.

   

  Insenerigraafika on alusaineks arvutigraafika omandamiseks.

  Peale kursuse läbimist peab üliõpilane:

  1.Tundma jooniste vormistamist ja kujutamisvõtteid 

  2.Oskama määrata tasapindade ja sirgete asendit ruumis, nende loomulikku kuju ja suurust. 

  3.Oskama joonestada mitmesuguste lõigatud kehade projektsioone, nende aksonomeetrilisi kujutisi. 

  4. Oskama lahendada erinevate kehade lõikumisülesandeid (hulktahk—hulktahk, hulktahk—pöördkeha), joonestada nende projektsioone ja aksonomeetrilisi kujutisi. 

  5. Oskama rakendada erinevaid kujutamisvõtteid (vaateid, lõikeid, ristlõikeid) jooniste  lugemisel ja valmistamisel.

  6. Valdama eskiisi ja tööjooniste valmistamise tehnikat.

  7. Omama ülevaadet standarditest ja oskama käsitseda teatmematerjali. 

  8. Oskama valmistada vastavalt kehtivatele standarditele lihtsamaid jooniseid.

  9. Tundma põhilisi joonise mõõtmestamise reegleid vastavalt ISO standarditele.

  10. Oskama lugeda lihtsamaid detailide tööjooniseid ja lihtsamaid  koostejooniseid ning detailiseerida neid.

  Nende oskuste saavutamiseks peab üliõpilane omandama ainekavas ettenähtud teoreetilise materjali, lahendama nõutud harjutusülesanded ja graafilised tööd ( mis kogutakse kausta), esitama portfoolio ja sooritama auditoorse kontrolltöö.

   

 • Тема 1

  "Joonis on tehnika keel" (G. Monge). Ütlus on paikapidavust kinnitanud ka tänapäeval.

 • Тема 2

  • Kolmvaade. Monge meetod. Punkt ja sirge. Файл 165.9Кбайт PDF-dokument Изменено 16/05/17, 17:16
 • Тема 3

 • Тема 4

  • Aksonomeetria. Ris- ja kaldaksonomeetria. Файл 819.2Кбайт PDF-dokument Загружено 24/05/17, 17:08
  • Tasapinna aksonomeetria Файл 241.5Кбайт Powerpointi esitlus Загружено 16/05/17, 15:53
  • Keha aksonomeetria Файл 164.5Кбайт Powerpointi esitlus Загружено 24/05/17, 16:55
  • KODUNE harjutusülesanne nr 13 Файл 190Кбайт PDF-dokument Загружено 24/05/17, 17:20
 • Тема 5

 • Тема 6

 • Тема 7

 • Тема 8

 • Тема 9

  • NÄIDE - Mudeli isomeetrilise kujutise järgi kolmvaade (3D mudel) Файл 137.3Кбайт Pilt (JPEG) Загружено 13/06/17, 23:19
  • NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige Файл 57.2Кбайт PDF-dokument Загружено 13/06/17, 23:26
  • Auditoorne ülesanne Файл 358.9Кбайт PDF-dokument Загружено 21/06/17, 15:51
  • KODUSE graafilise töö nr 3 (TJ03.00) variandid Файл 3.5Мбайт PDF-dokument Загружено 15/06/17, 15:02
 • Тема 10

  • Kujutised: lisa- & kohtvaated, kohtlõige, väljatoodud element. Lihtsustused. Файл 1.4Мбайт PDF-dokument Загружено 20/06/17, 17:57
  • Illustratsioonid, joonised teema 10 kohta Файл 2.1Мбайт PDF-dokument Загружено 21/06/17, 16:10
  • Kujutised: lisa- ja osaline vaade, väljatoodud element jne... Файл 1.2Мбайт Powerpointi esitlus Загружено 21/06/17, 16:28
  • Auditoorne ülesanne Файл 404.5Кбайт PDF-dokument Загружено 21/06/17, 15:55
  • KODUSE graafilise töö nr 4 (TJ04.01) variandid Файл 1.6Мбайт PDF-dokument Загружено 21/06/17, 16:00
 • Тема 11

  • Kujutamisvõtted. Liitlõiked. Ristlõiked Файл 672.4Кбайт PDF-dokument Загружено 17/07/17, 15:53
  • Auditoorne ülesanne liitlõigete kohta Файл 364.8Кбайт PDF-dokument Загружено 17/07/17, 16:07
  • KODUSE graafilise töö nr 5 (TJ05.00) variandid Файл 1.7Мбайт PDF-dokument Загружено 21/07/17, 20:00
 • Тема 12

  • Keermed. Keermete kujutamine, tähistamine. Koostejoonis, vormistamine. Poltliide Файл 5Мбайт PDF-dokument Загружено 12/08/17, 15:37
  • Auditoorne ülesanne (T12) Файл 718.6Кбайт PDF-dokument Изменено 14/08/17, 14:09
 • Тема 13

  • Eskiis. Eskiisimise järjekord, nõuded. Keermestatud detaili eskiis, mõõtmed Файл 1011.2Кбайт PDF-dokument Загружено 13/08/17, 19:01
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08....01 -- TJ08....05) Joonise lugemine + NÄITED Файл 1.4Мбайт PDF-dokument Загружено 13/08/17, 21:42
 • Тема 14

  • AUDITOORNE ülesanne (T14) Файл 362.2Кбайт PDF-dokument Загружено 14/08/17, 16:29
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08) Файл 1.4Мбайт PDF-dokument Загружено 14/08/17, 16:40
 • Тема 15

  • Joonise lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis Файл 2Мбайт PDF-dokument Загружено 20/08/17, 12:42
  • Lisamaterjal - jooniste vormistamine (kokkuvõte) Файл 5.6Мбайт Powerpoint 2007 esitlus Загружено 20/08/17, 12:50
  • KODUNE graafiline töö nr 9 (TJ08.01) Файл 1.4Мбайт PDF-dokument Загружено 20/08/17, 13:27
 • Тема 16