Themen dieses Kurses

 • Allgemeines

  Tiitel l.

   

  Insenerigraafika on alusaineks arvutigraafika omandamiseks.

  Peale kursuse läbimist peab üliõpilane:

  1.Tundma jooniste vormistamist ja kujutamisvõtteid 

  2.Oskama määrata tasapindade ja sirgete asendit ruumis, nende loomulikku kuju ja suurust. 

  3.Oskama joonestada mitmesuguste lõigatud kehade projektsioone, nende aksonomeetrilisi kujutisi. 

  4. Oskama lahendada erinevate kehade lõikumisülesandeid (hulktahk—hulktahk, hulktahk—pöördkeha), joonestada nende projektsioone ja aksonomeetrilisi kujutisi. 

  5. Oskama rakendada erinevaid kujutamisvõtteid (vaateid, lõikeid, ristlõikeid) jooniste  lugemisel ja valmistamisel.

  6. Valdama eskiisi ja tööjooniste valmistamise tehnikat.

  7. Omama ülevaadet standarditest ja oskama käsitseda teatmematerjali. 

  8. Oskama valmistada vastavalt kehtivatele standarditele lihtsamaid jooniseid.

  9. Tundma põhilisi joonise mõõtmestamise reegleid vastavalt ISO standarditele.

  10. Oskama lugeda lihtsamaid detailide tööjooniseid ja lihtsamaid  koostejooniseid ning detailiseerida neid.

  Nende oskuste saavutamiseks peab üliõpilane omandama ainekavas ettenähtud teoreetilise materjali, lahendama nõutud harjutusülesanded ja graafilised tööd ( mis kogutakse kausta), esitama portfoolio ja sooritama auditoorse kontrolltöö.

   

 • Thema 1

  "Joonis on tehnika keel" (G. Monge). Ütlus on paikapidavust kinnitanud ka tänapäeval.

 • Thema 2

  • Kolmvaade. Monge meetod. Punkt ja sirge. Datei 165.9KB PDF-Dokument Geändert 16.05.2017 17:16
 • Thema 3

 • Thema 4

  • Aksonomeetria. Ris- ja kaldaksonomeetria. Datei 819.2KB PDF-Dokument hochgeladen 24.05.2017 17:08
  • Tasapinna aksonomeetria Datei 241.5KB PowerPoint-Präsentation hochgeladen 16.05.2017 15:53
  • Keha aksonomeetria Datei 164.5KB PowerPoint-Präsentation hochgeladen 24.05.2017 16:55
  • KODUNE harjutusülesanne nr 13 Datei 190KB PDF-Dokument hochgeladen 24.05.2017 17:20
 • Thema 5

 • Thema 6

 • Thema 7

 • Thema 8

 • Thema 9

  • NÄIDE - Mudeli isomeetrilise kujutise järgi kolmvaade (3D mudel) Datei 137.3KB Bilddatei (JPEG) hochgeladen 13.06.2017 23:19
  • NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige Datei 57.2KB PDF-Dokument hochgeladen 13.06.2017 23:26
  • Auditoorne ülesanne Datei 358.9KB PDF-Dokument hochgeladen 21.06.2017 15:51
  • KODUSE graafilise töö nr 3 (TJ03.00) variandid Datei 3.5MB PDF-Dokument hochgeladen 15.06.2017 15:02
 • Thema 10

  • Illustratsioonid, joonised teema 10 kohta Datei 2.1MB PDF-Dokument hochgeladen 21.06.2017 16:10
  • Kujutised: lisa- ja osaline vaade, väljatoodud element jne... Datei 1.2MB PowerPoint-Präsentation hochgeladen 21.06.2017 16:28
  • Auditoorne ülesanne Datei 404.5KB PDF-Dokument hochgeladen 21.06.2017 15:55
  • KODUSE graafilise töö nr 4 (TJ04.01) variandid Datei 1.6MB PDF-Dokument hochgeladen 21.06.2017 16:00
 • Thema 11

  • Kujutamisvõtted. Liitlõiked. Ristlõiked Datei 672.4KB PDF-Dokument hochgeladen 17.07.2017 15:53
  • Auditoorne ülesanne liitlõigete kohta Datei 364.8KB PDF-Dokument hochgeladen 17.07.2017 16:07
  • KODUSE graafilise töö nr 5 (TJ05.00) variandid Datei 1.7MB PDF-Dokument hochgeladen 21.07.2017 20:00
 • Thema 12

  • Auditoorne ülesanne (T12) Datei 718.6KB PDF-Dokument Geändert 14.08.2017 14:09
 • Thema 13

 • Thema 14

  • AUDITOORNE ülesanne (T14) Datei 362.2KB PDF-Dokument hochgeladen 14.08.2017 16:29
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08) Datei 1.4MB PDF-Dokument hochgeladen 14.08.2017 16:40
 • Thema 15

  • Joonise lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis Datei 2MB PDF-Dokument hochgeladen 20.08.2017 12:42
  • Lisamaterjal - jooniste vormistamine (kokkuvõte) Datei 5.6MB Powerpoint 2007 - Präsentation hochgeladen 20.08.2017 12:50
  • KODUNE graafiline töö nr 9 (TJ08.01) Datei 1.4MB PDF-Dokument hochgeladen 20.08.2017 13:27
 • Thema 16