Topic outline

 • General

  Tiitel l.

   

  Insenerigraafika on alusaineks arvutigraafika omandamiseks.

  Peale kursuse läbimist peab üliõpilane:

  1.Tundma jooniste vormistamist ja kujutamisvõtteid 

  2.Oskama määrata tasapindade ja sirgete asendit ruumis, nende loomulikku kuju ja suurust. 

  3.Oskama joonestada mitmesuguste lõigatud kehade projektsioone, nende aksonomeetrilisi kujutisi. 

  4. Oskama lahendada erinevate kehade lõikumisülesandeid (hulktahk—hulktahk, hulktahk—pöördkeha), joonestada nende projektsioone ja aksonomeetrilisi kujutisi. 

  5. Oskama rakendada erinevaid kujutamisvõtteid (vaateid, lõikeid, ristlõikeid) jooniste  lugemisel ja valmistamisel.

  6. Valdama eskiisi ja tööjooniste valmistamise tehnikat.

  7. Omama ülevaadet standarditest ja oskama käsitseda teatmematerjali. 

  8. Oskama valmistada vastavalt kehtivatele standarditele lihtsamaid jooniseid.

  9. Tundma põhilisi joonise mõõtmestamise reegleid vastavalt ISO standarditele.

  10. Oskama lugeda lihtsamaid detailide tööjooniseid ja lihtsamaid  koostejooniseid ning detailiseerida neid.

  Nende oskuste saavutamiseks peab üliõpilane omandama ainekavas ettenähtud teoreetilise materjali, lahendama nõutud harjutusülesanded ja graafilised tööd ( mis kogutakse kausta), esitama portfoolio ja sooritama auditoorse kontrolltöö.

   

 • Topic 1

  "Joonis on tehnika keel" (G. Monge). Ütlus on paikapidavust kinnitanud ka tänapäeval.

 • Topic 2

  • Kolmvaade. Monge meetod. Punkt ja sirge. File 165.9KB PDF-dokument Modified 16/05/17, 17:16
 • Topic 3

 • Topic 4

  • Aksonomeetria. Ris- ja kaldaksonomeetria. File 819.2KB PDF-dokument Uploaded 24/05/17, 17:08
  • Tasapinna aksonomeetria File 241.5KB Powerpointi esitlus Uploaded 16/05/17, 15:53
  • Keha aksonomeetria File 164.5KB Powerpointi esitlus Uploaded 24/05/17, 16:55
  • KODUNE harjutusülesanne nr 13 File 190KB PDF-dokument Uploaded 24/05/17, 17:20
 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

  • NÄIDE - Aksonomeetria järgi poolvaatlõige File 57.2KB PDF-dokument Uploaded 13/06/17, 23:26
  • Auditoorne ülesanne File 358.9KB PDF-dokument Uploaded 21/06/17, 15:51
  • KODUSE graafilise töö nr 3 (TJ03.00) variandid File 3.5MB PDF-dokument Uploaded 15/06/17, 15:02
 • Topic 10

  • Illustratsioonid, joonised teema 10 kohta File 2.1MB PDF-dokument Uploaded 21/06/17, 16:10
  • Kujutised: lisa- ja osaline vaade, väljatoodud element jne... File 1.2MB Powerpointi esitlus Uploaded 21/06/17, 16:28
  • Auditoorne ülesanne File 404.5KB PDF-dokument Uploaded 21/06/17, 15:55
  • KODUSE graafilise töö nr 4 (TJ04.01) variandid File 1.6MB PDF-dokument Uploaded 21/06/17, 16:00
 • Topic 11

  • Kujutamisvõtted. Liitlõiked. Ristlõiked File 672.4KB PDF-dokument Uploaded 17/07/17, 15:53
  • Auditoorne ülesanne liitlõigete kohta File 364.8KB PDF-dokument Uploaded 17/07/17, 16:07
  • KODUSE graafilise töö nr 5 (TJ05.00) variandid File 1.7MB PDF-dokument Uploaded 21/07/17, 20:00
 • Topic 12

  • Auditoorne ülesanne (T12) File 718.6KB PDF-dokument Modified 14/08/17, 14:09
 • Topic 13

 • Topic 14

  • AUDITOORNE ülesanne (T14) File 362.2KB PDF-dokument Uploaded 14/08/17, 16:29
  • KODUNE graafiline töö nr 8 (TJ08) File 1.4MB PDF-dokument Uploaded 14/08/17, 16:40
 • Topic 15

  • Joonise lugemine, detailiseerimine. Tööjoonis File 2MB PDF-dokument Uploaded 20/08/17, 12:42
  • Lisamaterjal - jooniste vormistamine (kokkuvõte) File 5.6MB Powerpoint 2007 esitlus Uploaded 20/08/17, 12:50
  • KODUNE graafiline töö nr 9 (TJ08.01) File 1.4MB PDF-dokument Uploaded 20/08/17, 13:27
 • Topic 16