Kursuse jooksul omandab üliõpilane teadmisi isiksuse psühholoogiast, kommunikatsioonist, loovusest, meeskonnatööst. Kursus võimaldab interaktiivset ja loovat suhtlemiskeskkonda enda otstarbeka suhtlemisstiili kujundamiseks.