Kursus annab ülevaate ohtlikest jäätmetest ja nende käitlemisest