Õppematerjalid on koostatud keemia algteadmiste üldistamiseks ja nende kasutamise oskuse kujundamiseks ja süvendamiseks eriala vajadusi ja sisu arvestades.