Tegemist siis füüsika I ja füüsika II ainekursusega