Õppeaine kuulub õppekavasse „Rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia“ ning on õppekava mooduli „Majandus ja juhtimine“ integratiivne õppeaine, ühendades tervikuks kokku, rakendades ja võimaldades praktiseerida teistes nimetatud mooduli õppeainetes omandatud pädevusi.

Õppeaine eesmärgiks on anda ülevaade majanduse toimimisest ettevõtja seisukohalt vaadatuna, ettevõtluse olemusest ning ettevõtlusega alustamiseks vajalikest eeldustest ja tegevustest, ettevõtluse vormidest ning eduka tegevuse alustest. Kursuse jooksul käiakse läbi erinevad aspektid alates ideest kuni selle teostuseni ettevõtluse kaudu.

Samuti on õppeaine üheks oluliseks eesmärgiks võimaldada osalejatel praktiseerida äriotsuste langetamist reaalsuslähedases situatsioonis interaktiivse dünaamilise konkurentsipõhise ärisimulatsiooni abil.