Kursus annab ülevaate statistilise andmetöötluse meetoditest.