E-õppe keskkond kaugõppele 2019. aasta sügisel aineosas Kriitiline mõtlemine ja teaduslik maailmapilt (aine "Kommunikatsioon, koostöö ja kriitiline mõtlemine" osa)