Aine MME307 "Masinaehitusettevõtte ökonoomika - projekt" on jätkukursus eelnevale ainele MME306.

Käesolevas e - toes on toodud õppesoovitused, koduste- ja kontrolltööde teemad, abimaterjalid jms

masinaehitusettevõtte ökonoomika majandusalaste teadmiste andmiseks. Lisaks käsitletakse

aine kursuseprojekti koostamise teemasid ja sellealaseid abimaterjale.