Masinaehitusettevõtte ökonoomika on Tehnikainstituudi majandusainete mooduli õppeaine.

Aine eesmärgiks on esialgsete teadmiste andmine masinaehitusettevõtte majandamisest ja juhtimisest. Kursuse käigus käsitletakse masinaehituse üldist olukorda, ettevõtte raamatupidamise põhialuseid, personali ja töötasu küsimusi ning planeerimise ja juhtimise tegevusi.

Käesolev e-kursus on suunavaks abimaterjaliks auditoorse ja iseseisva töö jaoks lisaks loengumaterjalidele ning kirjandusele.