Kursus "Teadusfilosoofia alused" kaugõppe rühmadele kevadel 2019  (õppejõud: Meos Holger Kiik).