Kursus annab teadmisi ja oskusi, kuidas kasutada TTK raamatukogu e-kataloogi ja erinevaid andmebaase. Kursus on kõigile esmakursuslastele kohustuslik!

Siia rubriiki on kirjutatud nõuandeid õppejõududele ja üliõpilastele IT-vahendite paremaks kasutamiseks, kooli infosüsteemide selgitamiseks, võimaluste tutvustamiseks jne.

Siit leiab juhendmaterjale erinevate  tööde vormistamiseks.