Dokumentide menetlemine ja hoidmine asutuses

 

Õpiobjeki eesmärk: anda õppijatele teada, mis toiminguid hõlmab dokumentide menetlemine ja dokumentide hoidmine asutuses.

Õpiobjekt sihtgrupp: kõik, kes tunnevad huvi dokumendihalduse vastu

Õpiväljundid:

  • saab aru, millised on dokumentide menetlemise toimingud;
  • oskab järjestada "teabenõude" ja "puhkuse avalduse" menetlemise tegevusi;
  • oskab koostada, vormistada kinnitusmärget;
  • oskab kirjutada algatuskirjale resolutsiooni;
  • teab erinevate dokumentide täitmise tähtaegu.
Õpiobjekti läbimiseks kulub 4 akadeemilist tundi.

 

Edu õpiobjekti läbimisel

Helina Prints

 

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Helina Prints, Tallinna Tehnikakõrgkool, 2012