Õpiobjekti tutvustus

 

Õpiobjekt on koostatud TTK rõiva- ja tekstiiliteaduskonna rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning rõiva- ja tekstiiliala ressursikorralduse õppekava tudengitele materjaliõpetuse aine sissejuhatavaks osaks. Ühtlasi on õpiobjekt kasutatav ka teiste koolide õmblus- ja käsitöö erialade õpilastele, kes soovivad omandada või täiendada oma teadmisi tekstiilmaterjalide valdkonnas.

Käesolev õpiobjekt selgitab tekstiilkiudude mõistet, annab ülevaate nende liigitustest ja peamistest omadustest. Peale õpiobjekti sisu omandamist teab õppija tekstiilkiududega seotud olulisemaid termineid, kiunimetusi, kiudude liigituste põhimõtteid, kiududega seotud tähtsamaid omadusi ja omadustega seotud mõisteid; oskab seostada kanga omadusi ja eripära neist koosnevate kiudude omadustega.

Eelteadmised käesoleva õpiobjekti omandamiseks ei ole vajalikud.

Sisu loomisel on autor kasutanud refereeringuid nii eestikeelsete kui ka ingliskeelsete õppematerjalide ja käsiraamatute teemakohastest peatükkidest ning kohandanud informatsiooni sisu ja hulka vastavalt TTK tudengite õppekavas ettenähtud teemadele.

Õpiväljundite saavutamiseks peaks orienteeruvalt aega kuluma 8 -10 tundi.

Õpiobjektis kasutatud Eesti Rõiva- ja Tekstiililiidu (ERTL) poolt välja antud või toimetatud kirjandusallikates esinevate tabelite esitamiseks on taotletud luba ja see on kinnitatud ERTL-i poolt.

Õpiobjektis kasutatud fotod on autori pildistatud. Suurendatud fotode saamiseks on autor kasutanud Miscope´i seadist.

Autor: Diana Tuulik, Tallinna Tehnikakõrgkooli rõiva- ja tekstiiliteaduskonna materjaliõpetuse lektor

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License

Diana Tuulik, 2011